x 

0 proizvoda.

sun nagradna

BIOBAZA SUN SMS NAGRADNA IGRA je završila, a dobitnici su:

1. nagrada - jedrenje za 8 osoba: Sunčica Kicivoj,
2. nagrada - vikend u Plitvičkim jezerima: Jadranka Mulkovic

48 Biobaza SUN paketa osvojili su:

Maja Rozic, Patricia Bašić, Ratka Višnic, Madonna Ojurovic Cacic, Antea Marošević, Vedrana Vančija, Marija Žužak, Stefica Svalina, Dragan Makar, Zorica Barisic, Natalija Cimera, Jure Grubisic, Danijela Jermaniš, Sandra Jadek, Tamara Segota, Krunoslava Kregar, Antonija Drozdek, Gordana Cicko, Azra Čevapović, Ana Ilic Galic, Livija Balen, Sabina Benikovic, Drazen Matak, Petra Udiljak, Zrinka Tomicic, Boris Sebalj, Stella Doric, Antonija Krezić, Ivona Ljevaković, Ivana Herman, Sanja Slosel, Kristina Grgić, Zorana Drpić, Marija Spajic, Nevena Miljus, Karolina Marijanovic, Antonela Slivonja, Stanka Frlan, Nevenka Strahija, Maja Deša, Sanja Grabar, Andreja Matak, Zdravko Vincelj, Ana Marija Ambrušec, Danijela Zaloker, Marijana Mišković, Antonija Trulec i Magdalena Pejić. 

Dobitnici će biti kontaktirani SMS porukom.


 

BIOBAZA SUN SMS NAGRADNA IGRA
POVEDI PRIJATELJE NA BIOBAZA JEDRILICU

Želiš da ti ovo ljeto ostane u nezaboravnom sjećanju? Kupi jedan, bilo koji, Biobaza SUN proizvod u razdoblju od 15.06. do 01.08.2017. godine te pošalji ključnu riječ BIOBAZA, BROJ RAČUNA i svoje OSOBNE PODATKE na SMS 60221 (cijena SMS poruke je 2,40kn s PDV-om) i sudjeluj u SMS nagradnoj igri s vrijednim nagradama. Osvoji nezaboravno jedrenje za osam osoba novom, elegantnom i udobnom Elan Impression50 Biobaza jedrilicom; vikend u zelenilu Plitvičkih jezera ili čak 48 Biobaza SUN paketa, koji uključuju - Ready for Sun dodatak prehrani za pripremu kože za sunce, Royal Tanning Marmalade pekmez za postizanje brončanog tena, S.O.S Jogurt losion za njegu kože nakon sunčanja.

 

KLASA: UP/I-460-02/17-01/295
URBROJ: 513-07-21-01/17-3

Zagreb, 24. svibnja 2017.

Na temelju članka 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnika o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10) Magdis d.o.o., Augusta Šenoe 37, Sveta Nedelja, OIB 67546850528, donosi sljedeća:

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„Biobaza SUN – Ljeto za pamćenje!“

Članak 1. Priređivač

Priređivač nagradne igre je Magdis d.o.o., Augusta Šenoe 37, Sveta Nedelja, OIB 67546850528. Tehničku podršku u provedbi nagradne igre pruža Mobitel Media d.o.o., Šoštarićeva 10, 10000 Zagreb, OIB 84873605417.

Članak 2. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra se provodi od 15. lipnja 2017. do 1. kolovoza 2017. na prodajnim mjestima DM - drogerie markt, BIPA, Mueller, Konzum, Plodine, Tommy, Studenac, Novalis, METRO, Spar, BILLA i Victa prodavaonicama na području Republike Hrvatske.

Članak 3. Svrha nagradne igre

Nagradna igra priređuje se u cilju promidžbe Priređivača i unapređenja prodaje.

Članak 4. Način sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri mogu sudjelovati sve fizičke osobe koje za vrijeme trajanja nagradne igre na prodajnim mjestima iz Članka 2. kupe najmanje jedan BIOBAZA SUN proizvod. Broj računa potrebno je prijaviti slanjem SMS poruke sadržaja: BIOBAZA, broj računa, ime i prezime, adresa (ulica, poštanski broj i mjesto) na broj 60221. Cijena SMS poruke je 2,40 kn, PDV uključen.

Originalni račun, kao dokaz o kupovini, potrebno je sačuvati do kraja nagradne igre te predočiti pri podizanju nagrade. Svaki sudionik može sudjelovati u nagradnoj igri neograničen broj puta s različitim brojevima računa. Svaki pojedini račun može biti iskorišten samo jedanput. U slučaju da račun s istim brojem bude ponovno poslan od strane iste ili druge osobe ta će prijava biti proglašena nevažećom.

Duljina SMS poruke ograničena je na 160, odnosno 70 znakova u slučaju korištenja dijakritičkih znakova (npr. č, ć, š, ž, đ). Poruka čija duljina prelazi navedena ograničenja, prelazi u drugu poruku te će kao takva biti naplaćena od strane mobilnog operatera. Zbog navedenoga, preporuka je ne koristiti posebne znakove u tekstu SMS poruke.

Članak 5. Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici tvrtke Magdis d.o.o., Bododo media d.o.o. i zaposlenici tvrtke Mobitel Media d.o.o., kao ni članovi njihove uže obitelji.

Članak 6. Nagradni fond

Nagradni fond sastoji se od:

  • 1 x jedrenje za 8 osoba od 19. 8.- 22. 8. (polazak je iz Trogira, nagrada uključuje putne troškove za dobitnike, za dolazak do marine u Trogiru), skippera, gorivo za brod, prijavu posade uključujući sve pristojbe Lučke kapetanije, u vrijednosti 25.000,00 kuna
  • 1 x vikend na Plitvičkim jezerima u hotelu Jezero za 2 osobe (uključuje polupansion te karte za ulazak u Nacionalni park Plitvička jezera), datum po dogovoru, u vrijednosti 3.000,00 kuna
  • 48 x paket BIOBAZA SUN proizvoda (paket sadrži: Ready for Sun dodatak prehrani za pripremu kože za sunce, Royal Tanning Marmalade pekmez za postizanje brončanog tena, S.O.S Jogurt losion za njegu kože nakon sunčanja), pojedinačne vrijednosti 156, 25 kuna

Ukupna vrijednost nagradnog fonda iznosi 35.500,00 kuna. Priređivač se obvezuje uplatiti 5% ukupne vrijednosti nagradnog fonda u korist Crvenog križa Republike Hrvatske.

Članak 7. Izvlačenje i objava dobitnika

Izvlačenje dobitnika održat će se 2. kolovoza 2017. u prostorijama Priređivača uz prisustvo tročlane komisije. Dobitnici će biti izvučeni putem računalne aplikacije, metodom slučajnog odabira između svih zaprimljenih prijava.

Komisija će provjeriti je li dobitnik sudjelovao u nagradnoj igri sukladno ovim Pravilima. U slučaju da se njegova prijava proglasi nevažećom, nagrada će biti podijeljena sljedećem izvučenom sudioniku koji ima pravo na nagradu.

Imena svih dobitnika bit će objavljena u roku od 8 dana od izvlačenja na Internet stranici www.biobaza.com i Facebook stranici Biobaza – prirodna kozmetika.

Članak 8. Preuzimanje nagrada

Nagrada se ne može zamijeniti za novac. Preuzimanjem nagrade prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku. Dobitnici će o dobitku biti obaviješteni u roku od 8 dana od izvlačenja. Prva nagrada može se iskoristiti do 19. 8. 2017. Dobitnici ostalih nagrada moraju preuzeti nagradu u roku od 30 dana od dana primitka obavijesti o dobivenoj nagradi, uz predočenje identifikacijske isprave.

Ako dobitnici nagrade ne podignu u tom roku, bit će ponovno obaviješteni i nagrade će moći podignuti u roku od 15 dana od dana primitka dodatne obavijesti. Ako dobitnik nije u mogućnosti osobno preuzeti svoju nagradu može je preuzeti od dobitnika ovlaštena osoba, također uz predočenje identifikacijske isprave. Ako je dobitnik maloljetna osoba, nagradu mogu, uz predloženu odgovarajuću dokumentaciju u njegovo ime preuzeti njegovi roditelji ili skrbnici. Sudjelovanjem u ovoj nagradnoj igri sudionici se slažu da, ako postanu dobitnici nagrada, njihove osobne podatke: ime i prezime, adresu, sliku i slično Priređivač može koristiti u promocijske svrhe bez naknade i prethodne suglasnosti dobitnika te da se oni mogu objaviti u tiskanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika. S nagradama koje ne budu realizirane postupit će se u skladu sa Zakonom o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14) i Pravilnikom o priređivanju nagradnih igara (NN 8/10).

Članak 9. Ostale odredbe

Priređivač ne odgovara za nepotpune i neispravne prijave. Priređivač i osobe koje sudjeluju u provođenju nagradne igre ne odgovaraju za moguću štetu, koja bi mogla proizlaziti iz nagrada ili pogodnosti.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni na Internet stranici www.biobaza.com i Facebook stranici Biobaza – prirodna kozmetika. Priređivač u tom slučaju sudionicima ne odgovara za moguću štetu.

Odluka Priređivača o svim pitanjima vezanim uz nagradnu igru odnosno primjenu ovih pravila konačna je i obvezuje sve sudionike.

Članak 10. Objava pravila

Pravila nagradne igre uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma izdavanja suglasnosti Ministarstva financija bit će objavljena na Internet stranici www.biobaza.com i Facebook stranici Biobaza – prirodna kozmetika prije početka nagradne igre.

Članak 11. Korištenje osobnih podataka

Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem, odnosno slanjem SMS poruke, očituju svoje prihvaćanje ovih Pravila te bez daljnjeg pitanja i odobrenja ovlašćuju Priređivača da prikuplja i obrađuje navedene osobne podatke u svrhu provođenja nagradne igre i vlastitih marketinških aktivnosti. Sudionik u bilo kojem trenutku može zatražiti odjavu od primanja ovakvih obavijesti.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvom.

Članak 12. Rješavanje pritužbi i valjanost pravila

Sve pritužbe i reklamacije rješava Priređivač. U slučaju osnovanih pritužbi Priređivač se obvezuje u što kraćem vremenu ispraviti nedostatke i o tome obavijestiti sudionika odnosno ako je to potrebno i ostale sudionike.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.